Veilig sportklimaat TopJudo Amsterdam

TopJudo Amsterdam vindt het van het allergrootste belang dat alle judoka’s zich veilig en prettig voelen en zichzelf kunnen zijn bij het beoefenen van de judosport. Dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid. We kunnen onze ogen niet sluiten voor seksuele intimidatie en misbruik. Ook bij pesterijen, discriminatie en geweld is er sprake van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat dus niet alleen om gedrag waarbij jonge sporters slachtoffer worden van volwassenen, ook het gedrag van sporters onderling kan zorgen voor een onveilige situatie. TopJudo Amsterdam probeert de bewustwording en kennis over een veilig sport klimaat van bestuurders, trainers, coaches en vrijwilligers te vergroten. Zij spreken elkaar, judoka’s en ouders aan op hun gedrag. Dit begint met het uitdragen van goede omgangsvormen zoals sportiviteit en respect.

Maatregelen

TopJudo Amsterdam heeft –in navolging van de aanbevelingen van het NOC*NSF- een aantal maatregelen genomen om een veilig sport klimaat zo goed mogelijk te waarborgen.

  • Voor bestuurders, trainers, coaches en vrijwilliger geldt de gedragscode van de Judobond Nederland;
  • Van de bestuurders, trainers, coaches en vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd;
  • Er worden dojo-regels en gedragsregels voor judoka’s gehanteerd;
  • Er is een vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Vertrouwenscontactpersoon

TopJudo Amsterdam heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP helpt mee een veilig en vertrouwd sportklimaat bij TopJudo Amsterdam te bewaken. Goede omgangsvormen zijn daarbij cruciaal, zij dragen bij aan het gevoel van respect voor elkaar.

Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan terecht bij de VCP. De VCP biedt een luisterend oor en helpt de juiste weg te vinden naar (professionele) hulp. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen: judoka’s, ouders, vrijwilligers,  trainers, coaches en bestuurders.

Bij Topjudo Amsterdam zijn Agaath Drost en Ellen van der Kooij vertrouwenscontactpersonen. Iedereen kan contact met hen opnemen, ook als je twijfelt of niet zeker weet of dat wel nodig is. Een gesprek of melding wordt altijd op vertrouwelijke wijze behandeld. Een VCP heeft niet altijd direct een pasklare oplossing, maar weet wel wie verder advies en/of hulp kan bieden. Elke vervolgstap gebeurt in overleg met de melder. Dus als de VCP besluit advies en/of hulp van anderen in te schakelen, dan zal zij altijd eerst overleggen met de melder. De VCP zal de melding bij het bestuur neerleggen – als de melder dit wil, dan gebeurt dit anoniem. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zoals:

  • Verbale agressie (schelden, schreeuwen of treiteren);
  • Fysieke agressie (slaan, opzettelijk iemand pijn doen);
  • Psychische intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, buitensluiten of pesten);
  • Seksuele intimidatie (opmerkingen maken, ongewenste aanraking, aanranding of verkrachting);
  • Misbruik van sociale media (beledigen, kwetsende foto’s of filmpjes doorsturen, buitensluiten).

Agaath Drost (foto links) en Ellen van der Kooij (foto rechts) zijn de VCP van TopJudo Amsterdam. Zij zijn judo-ouder en werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg; daarnaast hebben ze de NOC*NSF training voor vertrouwenscontactpersoon in de sport gevolgd.

    

Contact of melding

De VCP zijn altijd aanspreekbaar wanneer ze in de dojo of op een toernooi aanwezig zijn. Ze zijn via email te bereiken op vcp@topjudoamsterdam.nl, of persoonlijk via agaath@topjudoamsterdam.nl en ellen@topjudoamsterdam.nl. Zij nemen dan uiteraard zo snel mogelijk contact op.